Polish Student Organization

PSO jest organizacją zrzeszającą studentów i absolwentów uczelni nowojorskich oraz z okolic Nowego Jorku. Naszą misją jest integrowanie młodych ludzi polskiego pochodzenia oraz szerzenie informacji na temat możliwości wyższego wykształcenia w Stanach Zjednoczonych wśród Polonii amerykanskiej. Poprzez organizowanie wydarzeń kulturalnych oraz sesji informacyjnych, propagujemy znaczenie wyższej edukacji oraz jednoczymy młodych ludzi pragnących dzielić się swoimi doświadczeniami. Od dłuższego już czasu jesteśmy ważnym źródłem informacji o studiach w Ameryce, zaś jednym z naszych priorytetów jest rozwinięcie naszego programu stypendialnego dla studentów polskiego pochodzenia.

Nasza strona w dużej mierze odzwierciedla naszą działalność. Możecie tu znaleźć informacje o naszej organizacji, nadchodzących wydarzeniach, a także o amerykańskim systemie edukacji i o tym jak dostać się na studia w USA.

Wszystkich, ktorzy dysponuja chwila wolnego czasu i pokladami energii, albo tych  ktorzy chca nas dopingowac i wspierac nas duchowo, zapraszamy do wstapienia w szeregi PSO. Stancie sie czescia wyjatkowej i jedynej w swoim rodzaju organizacji polonijnej non-profit, ktora juz od przeszlo dwudziestu lat sluzy niestrudzenie wszystkim, ktorzy tego potrzebuja. Stan sie jednym z czlonkow naszej wielkiej rodziny, baw i ucz sie sie razem z nami. Spedzaj swoj wolny czas w doborowym towarzystwie i poznawaj ludzi, ktorych nie spotkasz nigdzie indziej!

ZAPRASZAMY!!!

Organizacja Studentów Polskich

Finansowanie Studiów

Finansowanie Studiów

Jest wiele możliwości finansowania studiów, choć nie wszystkie są dostępne dla studentów zagranicznych.

 • Jeśli jesteś w Stanach nielegalnie:Praktycznie nie masz możliwości otrzymania pomocy finansowej od rządu, z uczelni, ani nawet od zdecydowanej większości fundacji przyznających stypendia. Możesz jedynie liczyć na własną pracę, oszczędności rodzinne i życzliwość poznanych ludzi. Niektóre uczelnie stanowe mogą potraktować Cię jako rezydenta stanu (dzięki czemu zapłacisz niższe czesne; tak było tradycyjnie na CUNY). Na niektórych uczelniach masz szanse na uczelniane stypendia naukowe (ale nie stypendia rządowe).
 • Jeśli jesteś na wizie studenckiej:
  • Masz prawo do pracy na kampusie uczelni do 20 godzin tygodniowo w czasie roku szkolnego i do 40 godzin tygodniowo w czasie przerw międzysemestralnych.
  • Po pierwszych 9 miesiącach spędzonych na wizie studenckiej zdobywasz prawo do odbycia rocznego stażu (OPT, optional practical training). Rok stażu to 12 miesięcy pracy w pełnym wymiarze godzin, 24 miesiące pracy na pół etatu albo kombinacja wyżej wymienionych możliwości. Możesz rozbić staż na kilka kilkumiesięcznych okresów (np. dwa razy po 3 miesiące – podczas przerw letnich – oraz pół roku po skończeniu studiów). Możesz też wykorzystać go w całości po skończeniu studiów. Za każdym razem musisz wystąpić do USCIS-u o pozwolenie na pracę; ale jest ono raczej przyznawane automatycznie.
  • Masz prawo do pracy poza kampusem w organizacjach międzynarodowych (ONZ, Bank światowy itp.). Jeśli uda Ci się otrzymać ofertę pracy, USCIS niemal automatycznie przyzna Ci zezwolenie na nią (nie ma limitu okresu zatrudnienia, jak w przypadku 12 miesięcy na OPT).
  • Możesz też się zatrudnić w ramach stażu wymaganego przez program studiów (CPT, curricular practical training) – np. praktyka nauczycielska na kierunkach pedagogicznych. Studenci na programach magisterskich i doktoranckich, na których wymaga się odbycia praktyki od początku trwania studiów, są zwolnieni z warunku zaliczenia najpierw 9 miesięcy nauki. Nie ma ograniczenia długości czasu stażu wymaganego przez program studiów, ale jeśli student pracuje więcej niż 20 godzin tygodniowo, to okres stażu odlicza się później od limitu OPT. Aby starać się o zezwolenie na staż wymagany przez program studiów, należy jedynie uzyskać akceptację szkolnego Biura Studentów Zagranicznych (udzielanej na podstawie informacji z wydziału studenta i programu studiów).
  • W rzadkich wypadkach może Ci się udać zdobycie pozwolenia na pracę poza kampusem ze względu na “ciężkie warunki finansowe (severe economic hardship), spowodowane nieprzewidzianymi wypadkami”. Ogólnie klauzula ta odnosi się do wypadków takich jak np. dewaluacja walut azjatyckich w 1997 roku, kiedy to azjatyccy studenci na stypendiach rządowych nagle utracili połowę przychodów. W rzeczywistości wiele zależy tu od życzliwości biura studentów międzynarodowych na danej uczelni. Niektóre biura niemal rutynowo wystawiają wnioski popierające starania studenta o zezwolenie na pracę ze względu na trudności finansowe. Nie trzeba im nawet udowadniać, że zmiana nastąpiła już w czasie pobytu studenta w USA. Natomiast na innych uczelniach prawie nie sposób zdobyć poparcie urzędników biura studentów międzynarodowych w tej sprawie, co uniemożliwia uzyskanie zezwolenia na pracę z USCIS-u.
  • Na studiach undergraduate możesz się starać uzyskać stypendium od uczelni (zazwyczaj prywatnych i raczej bogatych). Nie jest to niemożliwe, choć jest to trudne – musisz się próbować dostać na najlepsze amerykańskie uczelnie. Jest to pewien paradoks, że stosunkowo najłatwiej jest otrzymać pomoc finansową od szkół, do których jest się najtrudniej dostać (stypendia dla studentów zagranicznych mają np. najbardziej prestiżowe uczelnie Ligi Bluszczowej – Ivy League – czy inne pierwszoligowe, takie jak MIT czy Stanford. Przyznaje je też sporo elitarnych college’ów z Nowej Anglii). Na uczelniach publicznych koszta studiów są znacznie niższe, ale też i znacznie trudniej jest studentowi zagranicznemu otrzymać pomoc finansową (jeśli już, jest to stypendium za osiągnięcia w nauce, rzadko jednak pozwalające na pokrycie czesnego).
  • Na studiach magisterskich i doktoranckich łatwiej jest uzyskać pomoc finansową z uczelni, choć wiąże się ona zazwyczaj z koniecznością “odpracowania” stypendium (pomoc przyznawana jest często w postaci asystentury badawczej – Research Assistantship, albo dydaktycznej – Teaching Assistantship). Standardowo doktoranci-asystenci otrzymują od uczelni pokrycie kosztów czesnego oraz stypendium na życie (np. w wysokości $12-20 tysięcy rocznie, w zależności od szkoły i kierunku studiów).
  • Studenci zagraniczni (głównie na poziomie graduate) mają pewne szanse otrzymania stypendiów, a zwłaszcza grantów badawczych, od fundacji i instytucji naukowych. Informacje na ten temat są dostępne na uczelnianych wydziałach. Łatwość uzyskania pomocy w ten sposób zależy od kierunku studiów, obranego tematu badań, przebojowości promotora itp.
  • Obcokrajowcy, studiujący biznes, medycynę i prawo (studia “profesjonalne”), mają bardzo ograniczone możliwości zdobycia pomocy finansowej na studia. Ponieważ absolwenci tych kierunków dużo zarabiają, powszechnie przyjęte w Stanach jest zaciąganie pożyczek na studia profesjonalne. Banki mogą udzielić pożyczki studentowi zagranicznemu, o ile znajdzie on amerykańskiego żyranta. Na studiach MBA często pożyczek studentom zagranicznym udzielają same uczelnie.
 • Jeśli jesteś obywatelem lub stałym rezydentem USA:
  • Na każdym poziomie studiów powinieneś wypełnić formularz FAFSA (Free Application for Federal Student Aid). W zależności od stopnia zamożności rodziny i poziomu studiów, możesz otrzymać do $4,050 federalnej pomocy bezzwrotnej rocznie (Pell Grant) i do $18,500 pożyczek rządowych (Stafford Loans). Dodatkowo wiele Stanów udziela pomocy finansowej rezydentom stanu, studiującym na lokalnych uczelniach (np. w Nowym Jorku w ramach TAP – Tuition Assistance Program).
  • Wiele uczelni, zwłaszcza prywatnych, ma własne stypendia. Nie bój się składać podań na lepsze uczelnie – kosztują one drożej, ale zazwyczaj większość ich studentów otrzymuje pomoc finansową.
  • Na Amerykanów i stałych rezydentów USA czeka mnóstwo stypendiów z prywatnych fundacji, firm, instytucji. Wiele firm (np. IBM, Hewlett Packard) ma progrmay stypendialne dla dzieci pracowników. Wiele firm (Coca-Cola, Target, McDonald’s, Duracell) prowadzi programy stypendialne dla wybijającej się młodzieży lub młodych pracowników. Wreszcie w Stanach jest mnóstwo fundacji charytatywnych, przyznających stypendia na poziomie undergraduate i graduate. Są wśród nich i fundacje przyznające stypendia studentom polskiego pochodzenia (patrz ramka poniżej).
  • Możesz pokryć dużą część kosztów studiów, wstępując do amerykańskich sił zbrojnych. Wszystkie gałęzie sił zbrojnych: armia, marynarka, lotnictwo i piechota morska oferują pieniądze na college w zamian za odsłużenie kilku lat (za dwa lata służby można dostać $26,500, za cztery $50,000), albo spłatę zaciągniętych pożyczek (do $65,000), jeśli ktoś zdecyduje się wstąpić po skończeniu college’u. W ramach programu szkolenia oficerów rezerwy ROTC obywatele USA mogą też dostać do $80,000 na pokrycie kosztów studiów (zobowiązują się w zamian do odsłużenia minimum dwóch lat w służbie czynnej, rezerwie albo Gwardii Narodowej).
  • Stosunkowo najłatwiej jest znaleźć fundusze na studia doktoranckie (i niektóre magisterskie). Można liczyć na pomoc od uczelni (tak jak w wypadku studentów zagranicznych, zazwyczaj w postaci asystentury badawczej lub dydaktycznej). Można też się starać o granty lub stypendia od wielu fundacji i instytutów badawczych (informacje na uczelnianych wydziałach, w zależności od kierunku studiów i tematu badań).
  • Również Amerykanom najtrudniej jest dostać pomoc finansową na studia profesjonalne (prawo, medycyna, biznes). Nieliczni (zwłaszcza mniejszości rasowe lub osoby o wybitnym potencjale naukowym) mogą liczyć na pomoc uczelnianą. Większość studentów zaciąga po prostu pożyczki – rządowe Stafford Loans albo zwykłe bankowe.

INFORMACJE O POMOCY FINANSOWEJ NA STUDIA

Pomoc federalna dla obywateli i stalych rezydentow USA:

Department of Education
800-4-FED-AID (800-433-3243)
www.ed.gov

Ogólne informacje na temat pomocy finansowej od rządu federalnego, skierowanie do odpowiednich jednostek pomocy stanowej i innych agencji. Federalna pomoc finansowa dla studentów (obywateli i stałych rezydentów USA) obejmuje:

 • Federal Pell Grants - Bezzwrotne stypendium, tylko na studia undergraduate, do $4,050 na rok.
 • Stafford Loans - Subsydiowane i niesubsydiowane pożyczki rządowe, o oprocentowaniu 4.06% rocznie (dane za 2003r.; maksymalne oprocentowanie to 8.25%). Dla studentów undergraduate od $2,625 do $5,500 rocznie subsydiowanych pożyczek, dodatkowo $4-5,000 rocznie niesubsydiowanych. Na poziomie graduate można pożyczyć rocznie do $8,500 w subsydiowanych pożyczkach i dodatkowo do $10,000 w niesubsydiowanych.
 • PLUS Loans - Pożyczki rządowe dla rodziców studentów na poziomie undergraduate w wysokości różnicy między kosztami studiów a sumą pomocy finansowej otrzymanej przez studenta z wszystkich innych źródeł; ruchoma stopa procentowa (maksimum 9% rocznie, aktualnie 4.86% – dane za 2003r.).
 • Federal Supplemental Educational Opportunity Grants (FSEOGs) - Bezzwrotne stypendium, tylko dla studentów undergraduate w niezwykle trudnej sytauacji finansowej, od $100 do $4,000 rocznie.
 • Federal Work-Study - Praca dla studentów, dotowana przez rząd federalny.
 • Federal Perkins Loans – Pożyczka o niskim oprocentowaniu (5%) dla studentów w bardzo ciężkiej sytuacji finansowej, w wysokości do $4,000 rocznie dla studentów na poziomie undergraduate i do $6,000 rocznie na poziomie graduate.

Podanie o federalną pomoc finansową (FAFSA) można otrzymać od Departamentu Edukacji pod numerem telefonicznym 1-800-4-FED-AID (1-800-433-3243) lub na sieci (www.fafsa.ed.gov). Pod tymi samymi adresami/ numerami telefonów można otrzymać darmowe publikacje na temat rządowej pomocy finansowej, “Funding Your Education” i “The Student Guide to Financial Aid“.

Inne formy pomocy rządowej:

AmeriCorps (800-942-2677; www.americorps.org)
Pomoc finansowa (do $4725) w zamian za rok służby społecznej. Pieniądze można wykorzystać również w celu spłacenia pożyczek studenckich.

Army ROTC (800-USA-ROTC; www.armyrotc.com)
Pomoc finansowa z armii: do $80,000 pomocy stypendialnej na cztery lata nauki, w zamian za wstąpienie do Reserve Officer’s Training Corps (ROTC) i odsłużenie dwóch lat w armii, rezerwie lub Gwardii Narodowej (tylko dla obywateli USA). Podobne programy ma marynarka, lotnictwo i piechota morska USA.

Służba w armii (800-USA-ARMY; www.goarmy.com)
Pomoc finansowa na studia za zwykłą służbę w armii: od $26,500 do $50,000 na college w zamian za odsłużenie od 2 do 4 lat; dla osób, które chcą wstąpić do armii po skończeniu college’u, oferta spłaty do $65,000 pożyczek studenckich. Armia umożliwia też zaliczanie przedmiotów uniwersyteckich w trakcie służby. Oferta tylko dla obywateli i stałych rezydentów USA. Podobne programy ma marynarka, lotnictwo i piechota morska USA.