Polish Student Organization

PSO jest organizacją zrzeszającą studentów i absolwentów uczelni nowojorskich oraz z okolic Nowego Jorku. Naszą misją jest integrowanie młodych ludzi polskiego pochodzenia oraz szerzenie informacji na temat możliwości wyższego wykształcenia w Stanach Zjednoczonych wśród Polonii amerykanskiej. Poprzez organizowanie wydarzeń kulturalnych oraz sesji informacyjnych, propagujemy znaczenie wyższej edukacji oraz jednoczymy młodych ludzi pragnących dzielić się swoimi doświadczeniami. Od dłuższego już czasu jesteśmy ważnym źródłem informacji o studiach w Ameryce, zaś jednym z naszych priorytetów jest rozwinięcie naszego programu stypendialnego dla studentów polskiego pochodzenia.

Nasza strona w dużej mierze odzwierciedla naszą działalność. Możecie tu znaleźć informacje o naszej organizacji, nadchodzących wydarzeniach, a także o amerykańskim systemie edukacji i o tym jak dostać się na studia w USA.

Wszystkich, ktorzy dysponuja chwila wolnego czasu i pokladami energii, albo tych  ktorzy chca nas dopingowac i wspierac nas duchowo, zapraszamy do wstapienia w szeregi PSO. Stancie sie czescia wyjatkowej i jedynej w swoim rodzaju organizacji polonijnej non-profit, ktora juz od przeszlo dwudziestu lat sluzy niestrudzenie wszystkim, ktorzy tego potrzebuja. Stan sie jednym z czlonkow naszej wielkiej rodziny, baw i ucz sie sie razem z nami. Spedzaj swoj wolny czas w doborowym towarzystwie i poznawaj ludzi, ktorych nie spotkasz nigdzie indziej!

ZAPRASZAMY!!!

Organizacja Studentów Polskich

Historia

Tło historyczne

W 1989 r., po przełomie politycznym, zmiany wprowadzone w systemie wydawania paszportów w Polsce spowodowały znaczny wzrost zainteresowania wyjazdami zagranicznymi, m.in. do USA. W odróżnieniu od poprzednich fal emigracji, najnowsza była całkowicie dobrowolna i obejmowała praktycznie cały przekrój społeczeństwa. Dużą część nowoprzybyłych stanowiła młodzież licealna i studencka, której zależało na zdobyciu edukacji w USA.

Trudności w zdobyciu informacji o tym, jak rozpocząć studia w Ameryce, a także odmienność językowa i kulturowa motywowały do samoorganizowania się tego środowiska. Wielu z nowoprzyjezdnych posiadało doświadczenie z polskich organizacji społecznych i politycznych. W efekcie popularną formą ich działalności w USA było zakładanie nowych lub włączanie się w życie istniejących już polonijnych klubów na amerykańskich uczelniach.

Ambicje działania szerszego niż tylko w ramach pojedynczych uczelni, jak również chęć pomocy osobom dopiero starającym się o przyjęcie na studia, spowodowały, iż na początku lat dziewięćdziesiątych w kilku dużych metropoliach powstały organizacje studenckie o większym zasięgu, np. Stowarzyszenie Wiecznych Studentów w Chicago.

W 1991 r. w Nowym Jorku niewielka grupa studentów i absolwentów polskich uczelni pod przewodnictwem Mariusza Stachnika postanowiła założyć organizację skupiającą środowisko studenckie w metropolii nowojorskiej. Dzięki przychylności Konsula Generalnego RP, Jerzego Surdykowskiego, 4-ego listopada 1991 r. w Konsulacie RP w Nowym Jorku odbyło się spotkanie założycielskie Organizacji Studentów Polskich, na które przybyło ponad 350 osób. Organizacja postawiła przed sobą dwa główne cele: integrację polskiego środowiska akademickiego w Nowym Jorku i okolicach oraz upowszechnianie informacji na temat studiów w USA.

Trudne początki

Po początkowej euforii nastąpił trudny okres pracy u podstaw. Przeszkodami w rozwoju działalności organizacji były brak własnego lokalu i środków finansowych, jak również problemy komunikacyjne – zwoływanie zebrań było utrudnione w sytuacji, gdy część działaczy nie posiadała nawet własnego numeru telefonu.

Mimo tych niedogodności, najbardziej zdeteminowanej grupie kilkunastu członków udało się doprowadzić do zdobycia pierwszych poważniejszych funduszy z balu karnawałowego w Konsulacie (1993 r.), przeznaczonych następnie na pokrycie kosztów prawnych zarejestrowania OSP jako organizacji użyteczności publicznej (not-for-profit) i wydanie mini-informatora o studiowaniu w USA (1994r.). Odbyły się też pierwsze spotkania informacyjne dla osób zainteresowanych studiami w USA (1994-1995r.). Działania integracyjne zaczęły przynosić efekty w postaci rosnącej popularności inicjatyw takich jak rajdy studenckie, doroczne pikniki czy wspólne uczestnictwo w Paradzie Pułaskiego oraz ciągle poszerzającej się listy kontaktów ze studentami i polskimi klubami na uczelniach w Nowym Jorku i New Jersey.

 

Dynamiczny rozwój

Późniejszy szybki rozwój Organizacji w dużej mierze związany był z postępem telekomunikacyjnym. Upowszechnienie poczty elektronicznej usprawniło komunikację pomiędzy członkami oraz ułatwiło zwoływanie spotkań i ogłaszanie ciekawych inicjatyw i imprez. Założenie strony internetowej (a później konta na portalach społecznościowych, takich jak Facebook) przyciągnęło do Organizacji nowych członków i udostępniło podstawowe informacje o studiach w USA szerszemu gronu zainteresowanych.

Pojawienie się w Organizacji nowego pokolenia wolontariuszy zaowocowało nowymi inicjatywami. Na polu integracyjnym obok (coraz bardziej popularnych) rajdów i pikników w kalendarzu Organizacji pojawił się doroczny Bal Studenta (od 1997 r.), z którego dochód przeznaczony został na program stypendialny OSP.

W rozszerzeniu działalności informacyjnej OSP pomogło nawiązanie bliższych kontaktów z innymi organizacjami i mediami polonijnymi. Efektem współpracy ze stowarzyszeniem Polonia Technica była pierwsza całodniowa sesja informacyjna o edukacji w USA, “Studia4U” (1997r.), kontynuowana przez kolejne 15 lat. Z kolei nowojorski Nowy Dziennik udostępnił organizacji swoją siedzibę, w której przez osiem lat (1997-2004) działacze OSP prowadzili regularne, cotygodniowe dyżury telefoniczne, odpowiadając rocznie na setki zapytań o możliwości podjęcia czy kontynuacji studiów w USA. Nowy Dziennik pomógł też OSP spopularyzować stronę internetową organizacji oraz adres e-mailowej “gorącej linii edukacyjnej”, której ochotnicy pocztą elektroniczną odpowiadali na liczne zapytania osób zainteresowanych studiami.

 

Rozkwit

Pierwsza dekada XXI w. przyniosła pełny rozkwit Organizacji. Kolejne zarządy wprowadzały w życie nowe inicjatywy, przyciągając kolejne pokolenia wolontariuszy i sympatyków Organizacji. Obok nowych działań integracyjnych takich jak turniej siatkówki PSO Open, wypady na łyżwy w Parku Centralnym, letnie spływy kajakowe czy Wieczorki Studenckie, pojawiły się też próby nadania bardziej stabilnych ram współpracy między polskimi środowiskami studenckimi na różnych uczelniach, przede wszystkim w postaci organizowanej przez OSP dorocznej międzyuczelnianej konferencji klubów polskich.

Z kolei działalność informacyjną OSP poszerzyła o serię wykładów dla rodziców, “miniStudia4U”, organizowanych przy współpracy z polskimi szkołami dokształcającymi. Po wydanym w 1997 r. w broszurowej postaci “Informatorze o studiach w USA”, w 2005 r. przyszła kolej na książkowy przewodnik “Studia w USA, czyli jak zostać studentem amerykańskiej uczelni.” Dalsza współpraca z Nowym Dziennikiem zaowocowała publikacją wielu artykułów na temat studiów w USA; dzięki kontaktom z Radiem Pomona, a następnie Radiem Rytm, OSP i porady edukacyjne trafiły też w eter. Organizacja kilkukrotnie rozbudowywała stronę internetową, wzbogacając jej zawartość informacyjną o kolejne działy.

Zmieniające się potrzeby młodych ludzi skupionych wokół OSP odnalazły odzwierdciedlenie w nowych działaniach Organizacji. W latach 90-tych najbardziej istotna była integracja rozproszonych środowisk studenckich i dzielenie się wiedzą o studiach w USA. W następnym dziesięcioleciu postęp komunikacyjny, ułatwiony dostęp do informacji i okrzepnięcie ram działalności integracyjnej Organizacji spowodowały, że mogła ona rozszerzyć zakres działań. Po “Jak pomóc polskiej młodzieży dostać się/ kontynuować studia w USA?” nadszedł czas na “Jak pomóc polskim studentom mądrze pokierować swoją karierą po skończeniu studiów?”

Przy współpracy z CEBA (Central European Business Association, organizacja młodych profesjonalistów), OSP rozszerzyło zakres tematyczny “Studiów4U” o wykłady na temat studiów i późniejszej kariery w wybranych dziedzinach. Kilkakrotnie obie organizacje oferowały również zainteresowanym “Warsztaty Kariery”, poświęcone poradom na temat pisania resume, poszukiwania pracy, zdobywania licencji zawodowych itp. Na stronie internetowej Organizacji obok działu “Studia w USA” pojawił się nowy, “Praca w USA”. Lista e-mailowa OSP stała się medium przekazywania informacji o stażach dla studentów. Z kolei spotkania “PSO Connect” były okazją do poznawania ciekawych ludzi, którzy osiągnęli już coś w swoich karierach zawodowych i byli skłonni podzielić się wiedzą i doświadczeniem ze studentami.

Dzięki swojej aktywnej działalności OSP stało się cenionym partnerem innych organizacji polonijnych. Do tradycji przeszedł międzyorganizacyjny opłatek w Konsulacie, organizowany co roku przez OSP, CEBA, Medicusa, Polonię Technica, Kurier Plus, Polsko-Amerykański Klub Fotografika i inne. Wyrazem uznania dla działalności Organizacji jest też wsparcie sponsorów. Polsko-Słowiańska Federalna Unia Kredytowa od 2002r. wspiera finansowo sesje informacyjne „Studia4U” i „miniStudia4U”, oraz międzyuczelniane konferencje klubów polskich. Również książka „Studia w USA” została wydana dzięki grantowi PSFCU. Citibank Handlowy z kolei hojnie wsparł program stypendialny organizacji. Od lat też OSP korzysta z patronatu medialnego Nowego Dziennika, Kuriera Plus oraz portalu Bazarynka.