Polish Student Organization

PSO jest organizacją zrzeszającą studentów i absolwentów uczelni nowojorskich oraz z okolic Nowego Jorku. Naszą misją jest integrowanie młodych ludzi polskiego pochodzenia oraz szerzenie informacji na temat możliwości wyższego wykształcenia w Stanach Zjednoczonych wśród Polonii amerykanskiej. Poprzez organizowanie wydarzeń kulturalnych oraz sesji informacyjnych, propagujemy znaczenie wyższej edukacji oraz jednoczymy młodych ludzi pragnących dzielić się swoimi doświadczeniami. Od dłuższego już czasu jesteśmy ważnym źródłem informacji o studiach w Ameryce, zaś jednym z naszych priorytetów jest rozwinięcie naszego programu stypendialnego dla studentów polskiego pochodzenia.

Nasza strona w dużej mierze odzwierciedla naszą działalność. Możecie tu znaleźć informacje o naszej organizacji, nadchodzących wydarzeniach, a także o amerykańskim systemie edukacji i o tym jak dostać się na studia w USA.

Wszystkich, ktorzy dysponuja chwila wolnego czasu i pokladami energii, albo tych  ktorzy chca nas dopingowac i wspierac nas duchowo, zapraszamy do wstapienia w szeregi PSO. Stancie sie czescia wyjatkowej i jedynej w swoim rodzaju organizacji polonijnej non-profit, ktora juz od przeszlo dwudziestu lat sluzy niestrudzenie wszystkim, ktorzy tego potrzebuja. Stan sie jednym z czlonkow naszej wielkiej rodziny, baw i ucz sie sie razem z nami. Spedzaj swoj wolny czas w doborowym towarzystwie i poznawaj ludzi, ktorych nie spotkasz nigdzie indziej!

ZAPRASZAMY!!!

Organizacja Studentów Polskich

Uwagi wstępne

Informator: Kwestie wizowe

Jesteś obywatelem Polski i nie masz zielonej karty. Dostałeś się na uczelnię w USA, masz nawet pieniądze na studia – i co teraz?

Każdy przyjęty na studia kandydat z zagranicy musi wystąpić o wizę studencką (zazwyczaj F-1 albo J-1). Aby to uczynić, musi otrzymać ze szkoły formularz I-20 (DS-2019 w przypadku wizy J-1), poświadczający, że dana uczelnia rzeczywiście przyjęła go na studia, jak i to, że kandydat posiada środki finansowe wystarczające na pokrycie kosztów studiów i utrzymania. Jeśli dostałeś list z ofertą przyjęcia na daną uczelnię, musisz jeszcze przedstawić urzędnikom biura studentów międzynarodowych odpowiednie dokumenty finansowe (zaświadczenie o stypendium, zaświadczenie z banku, dokument od sponsora – affidavit of support). Dopiero wtedy uczelnia wystawi Ci I-20, z którym możesz udać się do konsulatu USA.

Oznacza to, że nie można otrzymać wizy studenckiej tylko dlatego, że chce się przyjechać na studia do USA. Wizę można dostać tylko wówczas, gdy jest już się przyjętym na studia przez amerykańską uczelnię i tylko jeśli wykażemy, że mamy środki na pokrycie kosztów kształcenia w Stanach.

Po otrzymaniu I-20 z uczelni powinieneś umówić się na spotkanie z konsulem (niestety, od sierpnia 2003 r. nie możesz już po prostu wybrać się do konsulatu USA w Polsce bez wcześniejszego umówienia terminu poprzez dzwonienie na płatną linię 0-700). Uwaga: od sierpnia 2003 r. wszystkie formularze I-20 wystawiane przez szkoły muszą być wystawiane z systemu SEVIS (Student and Exchange Visitor Information System); nie można już posługiwać się papierowymi formularzami, wypełnianymi drukiem. Konsulat ma dostęp do SEVIS-u i nie przyjmie na rozmowę osoby, której dane nie widnieją w systemie. Podczas rozmowy z urzędnikiem konsularnym powinieneś przedstawić wniosek o wizę, opłatę (100 dolarów), formularze DS-157 i DS-158, paszport wraz z formularzem I-20 oraz – jeśli urzędnik o to poprosi – kopię listu z uczelni, zaświadczającego o Twoim przyjęciu na studia, i kopię dokumentów finansowych (list o stypendium, zaświadczenie z banku itp.). Im lepsza szkoła i im wyższy poziom studiów, tym większe szanse otrzymania wizy studenckiej (choć niestety, zdarzają się odmowy).

Wiza, którą dostaniesz w konsulacie, to wiza wjazdowa, ważna zazwyczaj na okres trwania studiów lub na maksimum 5 lat (przyznany okres ważności wizy zależy od uznania konsula), z prawem wielokrotnego przekraczania granicy. Możesz się o nią ubiegać nie wcześniej niż 90 dni przed terminem rozpoczęcia studiów; wjechać do Stanów możesz najwcześniej na 30 dni przed terminem rozpoczęcia studiów. Przy przekroczeniu granicy amerykańskiej urzędnik imigracyjny wbije Ci w paszporcie stempel wizy pobytowej (F-1 lub J-1), z adnotacją D/S (czyli “duration of status” – wiza ważna jest tak długo, jak długo utrzymujesz status studenta w USA).

Jeśli już jesteś w Stanach, na przykład na wizie J-1 (work&travel, au pair) lub B (turystycznej), możesz się starać o zmianę statusu wizowego. Po otrzymaniu I-20 będziesz musiał złożyć podanie do USCIS-u: wraz z otrzymanym z uczelni I-20 powinieneś załączyć formularz wniosku o zmianę statusu (I-539), list z wyjaśnieniem przyczyn zmiany statusu i opłatę manipulacyjną w wysokości $195. Zmiana statusu nie jest automatyczna – USCIS ma prawo odmówić wnioskodawcy. Dobra rada (od zaprzyjaźnionego urzędnika biura przyjęć na CUNY): jeśli przyjeżdżasz do USA na wizie turystycznej, ale myślisz o tym, żeby tu pójść na studia, powiedz urzędnikowi imigracyjnemu na lotnisku, że masz zamiar rozejrzeć się po college’ach. Z tyłu formularza I-94, który wypełnia każdy turysta (i każdy student) z Polski, znajduje się kategoria prospective student. Jeżeli poważnie myślisz o podjęciu studiów w USA, a przyjeżdżasz na wizie turystycznej, upewnij się że urzędnik USCIS-u zaznaczy tę kategorię na formularzu I-94. Zgłoszenie chęci podjęcia studiów w USA urzędnikowi USCIS ułatwia późniejszą ewentualną zmianę statusu z B na F-1 (w większości podania takie są niestety odrzucane).

Uwaga! Ustawa imigracyjna wprowadzona w życie dnia 12-go kwietnia 2002 zabrania rozpoczęcia nauki do czasu otrzymania odpowiedzi z USCIS.

Kilka podpowiedzi:

 • Najlepiej wystąpić o zmianę statusu wizowego po upływie 3 miesięcy od wjazdu do USA. Urzędnicy USCIS rozpatrujący podanie o zmianę statusu wizowego z B naF-1 wychodzą z założenia, że jeżeli tuż po przyjeździe starasz się o zmianę statutu wizowego, to oznacza to iż skłamałeś przy wjeździe co do intencji Twojej podróży. Dlatego też często podania złożone przed upływem 3 miesięcy od przyjazdu zostają odrzucone.
 • Pamiętaj o dobrym umotywowaniu Twojego podania o zmianę statusu. Wytłumacz, co Cię skłoniło do zmiany zdania już podczas pobytu w Stanach (może poznałeś studentów/ profesora/ urzędnika biura rekrutacji?)
 • Pamiętaj, że dla urzędnika imigracyjnego każda osoba starająca się o wizę jest potencjalnym imigrantem. Zastanów się, jak przekonać urzędnika, że po skończeniu studiów wrócisz do Polski (co Ci dadzą te studia w Polsce? Jak mocne są Twoje związki z krajem ojczystym, rodziną? Jaki majątek zostawiasz w Polsce?)
 • Pamiętaj, że USCIS nie wyda zgody na zmianę statusu jakiejkolwiek osobie, która samowolnie przedłużyła sobie pobyt w USA lub złamała warunki wizowe (np. pracowała na wizie turystycznej). W takich przypadkach (nawet jeśli dana osoba wjechała do USA jako prospective student) konieczny jest powrót do kraju ojczystego i spróbowanie szczęścia w konsulacie USA (w myśl obecnie obowiązujących przepisów imigracyjnych, każdy kto samowolnie przedłużył sobie pobyt w USA więcej niż 180 dni, otrzyma zakaz wjazdu do Stanów na przynajmniej 3 lata; przy nielegalnym pobycie powyżej roku zakaz ten obowiązuje na 10 lat).

WIELKI BRAT – SEVIS

Student and Exchange Visitor Information System (SEVIS) to nowowprowadzona baza danych wszystkich studentów zagranicznych w USA. Wprowadzenie scentralizowanej bazy danych daje USCIS znacznie łatwiejszy wgląd do informacji o wszystkich osobach na wizach F, M i J przebywających w Stanach. Oznacza też, że USCIS może reagować nawet na drobne naruszenia przepisów wizowych.

Informacje zbierane przez USCIS w systemie SEVIS to wszystkie dane konieczne do wystawienia formularza I-20, a więc:

 • Dane osobowe studenta i wszystkich osób zależnych, aktualny adres

 • Nazwa uczelni, program studiów, przewidziany termin skończenia studiów

 • Dane finansowe (koszt nauki i źródła finansowania studenta)

W ciągu 21 dni od wydarzenia/ zmiany uczelnia musi wprowadzić następujące dane do SEVISu:

 • Naruszenie zobowiązań na wizie F-1/J-1 (wymagana liczba kredytow, srednia)

 • Nieskończenie studiów w przewidzianym terminie

 • Zmiana adresu lub nazwiska

 • Wcześniejszy termin skończenia studiów

 • Akcje dyscyplinarne podjęte przez szkołę

W każdym semestrze i nie później niż 30 dni po zakończeniu rejestracji na zajęcia, uczelnia musi zgłosić do SEVISu:

 • Czy student na F-1/J-1 jest zarejestrowany na zajęcia

 • Czy są studenci zagraniczni, którzy bez zezwolenia doradcy akademickiego i Biura Studentów Zagranicznych są zarejestrowani na mniej niż pełny wymiar godzin

 • Aktualne adresy wszystkich studentów zagranicznych

 • Datę następnej rejestracji na zajęcia