Polish Student Organization

PSO jest organizacją zrzeszającą studentów i absolwentów uczelni nowojorskich oraz z okolic Nowego Jorku. Naszą misją jest integrowanie młodych ludzi polskiego pochodzenia oraz szerzenie informacji na temat możliwości wyższego wykształcenia w Stanach Zjednoczonych wśród Polonii amerykanskiej. Poprzez organizowanie wydarzeń kulturalnych oraz sesji informacyjnych, propagujemy znaczenie wyższej edukacji oraz jednoczymy młodych ludzi pragnących dzielić się swoimi doświadczeniami. Od dłuższego już czasu jesteśmy ważnym źródłem informacji o studiach w Ameryce, zaś jednym z naszych priorytetów jest rozwinięcie naszego programu stypendialnego dla studentów polskiego pochodzenia.

Nasza strona w dużej mierze odzwierciedla naszą działalność. Możecie tu znaleźć informacje o naszej organizacji, nadchodzących wydarzeniach, a także o amerykańskim systemie edukacji i o tym jak dostać się na studia w USA.

Wszystkich, ktorzy dysponuja chwila wolnego czasu i pokladami energii, albo tych  ktorzy chca nas dopingowac i wspierac nas duchowo, zapraszamy do wstapienia w szeregi PSO. Stancie sie czescia wyjatkowej i jedynej w swoim rodzaju organizacji polonijnej non-profit, ktora juz od przeszlo dwudziestu lat sluzy niestrudzenie wszystkim, ktorzy tego potrzebuja. Stan sie jednym z czlonkow naszej wielkiej rodziny, baw i ucz sie sie razem z nami. Spedzaj swoj wolny czas w doborowym towarzystwie i poznawaj ludzi, ktorych nie spotkasz nigdzie indziej!

ZAPRASZAMY!!!

Organizacja Studentów Polskich

Wysylanie Podań

Wysyłanie podań

 • Terminy

Na większości prywatnych college’ów termin składania podań (application deadline) ubiega w zimie (grudzień-luty) roku poprzedzającego rozpoczęcie studiów. Jednak wiele szkół, zwłaszcza publicznych, prowadzi nabór dwa razy do roku, osobno na semestr jesienny i wiosenny. Wtedy są dwa terminy składania podań, jeden wczesną wiosną (na semestr jesienny), a drugi wczesną jesienią (na wiosenny). Część uczelni zaś przyjmuje studentów w sposób ciągły (tzw. rolling admissions), czyli zapełnia miejsca na roku w miarę napływania podań. Poza tym ostatnim przypadkiem, należy bardzo uważnie pilnować terminów składania podań – szkoły mogą nie rozważyć podania, nadesłanego po terminie (zazwyczaj decyduje data stempla pocztowego lub, w przypadku podania internetowego, data nadesłania ostatnich wymaganych dokumentów).

Uczelnie zazwyczaj wymagają, aby kandydat napisał egzaminy standardowe przed terminem składania podań (choć nie zawsze ma wtedy jeszcze wyniki, które przesyłane są bezpośrednio z agencji testującej na uczelnie). Większość Amerykanów pisze egzaminy na wiele miesięcy przed terminem składania podań, zostawiając sobie czas na powtórne podejście do testu w wypadku uzyskania słabych wyników.

 • Elementy podania.
  • Formularz z danymi osobistymi;
  • Opłatę za podanie (w zależności od szkoły, nawet rzędu $50-100);
  • Oceny z poprzedniej szkoły:
   • Jeśli zdajemy na studia bakałarskie, powinien to być transcript (wypis ocen) ze szkoły średniej lub jego polski odpowiednik: przetłumaczone świadectwa z wszystkich klas liceum oraz (jeśli już je mamy) świadectwo maturalne. Transcript standardowo zawiera listę przedmiotów wg semestru, liczbę godzin wykładowych w tygodniu oraz oceny z poszczególnych przedmiotów.
   • Jeśli przenosimy się na studia w Stanach lub zdajemy na studia na poziomie graduate, powinien to być transcript (wypis ocen) z poprzednich uczelni wyższych lub jego polski odpowiednik – przetłumaczona karta przebiegu studiów. Czasem uczelnie mogą uznać część zaliczeń z polskich szkół pomaturalnych – należy więc poprosić o kartę przebiegu studiów również i z tych szkół. Uczelnie amerykańskie zazwyczaj żądają, aby wypisy ocen przysyłane były bezpośrednio z poprzednich uczelni studenta (nie zawsze odnosi się to jednak do szkół średnich). Przyjętym zwyczajem jest wydanie przez szkołę wypisu ocen w zaklejonej kopercie, z przystawioną pieczątką szkoły i podpisem urzędnika dziekanatu z tyłu koperty
  • Wyniki testów standardowych (podczas egzaminu wypełniamy specjalny formularz z kodami szkół, do których składamy podania; wyniki wysłane bezpośrednio przez kandydata nie będą przez uczelnie uznane za oficjalne);
  • Esej (lub kilka esejów) – zwłaszcza na lepszych uczelniach jest to bardzo ważny element podania, który pozwala na poznanie kandydata od bardziej osobistej strony;
  • Listy polecające (najczęściej od dwóch albo trzech nauczycieli z liceum/ profesorów z poprzedniej uczelni).

Formularz podania przysyłany jest przez uczelnię wraz z broszurką informacyjną, w odpowiedzi na nasz list (pocztowy) lub elektroniczną prośbę o materiały nt danej uczelni.Wiele uczelni umożliwia też złożenie podania przez Internet (niektóre nie mają już nawet papierowych podań). Najczęściej (choć nie na wszystkich uczelniach są te same wymagania) podanie, które musimy wysłać, zawiera:

Warto sprawdzić najpierw na uczelni, jakie ma ona wymagania, jeśli chodzi o tłumaczenie naszych dokumentów z Polski. Na wielu uczelniach wystarczy zwykłe tłumaczenie, które można zamówić w Polsce u tłumacza przysięgłego albo tutaj w wielu polskich agencjach. Czasem uczelnia może sobie zażyczyć, aby kandydat przedstawił tłumaczenie i ewaluację poprzedniego dyplomu, wykonane przez profesjonalne firmy. Tego typu ewaluację można zamówić na przykład w World Education Services (www.wes.org). Koszt ewaluacji dyplomu wynosi $80, koszt ewaluacji karty przebiegu studiów $125. Z World Education Services można się skontaktować pisząc pod adresem

World Education Services
P.O. Box 745 Old Chelsea Station
New York, NY 10113-0745
tel: (212) 966-6311 lub (800) 937-3895
www.wes.org
E-mail: info@wes.org

Ogólnie im lepsza uczelnia, tym wyższe ma wymagania względem kandydatów (i tym wcześniejszy termin składania podań). Podanie na stanowy college może się składać tylko z formularza z danymi osobistymi i z wyniku TOEFL-a, a można je składać nawet i na parę miesięcy przed rozpoczęciem nowego semestru. Ale prestiżowe uniwersytety wymagają np. wypełnienia formularza, zdania TOEFL-a, SAT i SAT II, napisania kilku esejów i przesłania trzech listów polecających, wszystko w zimie roku poprzedzającego rozpoczęcie studiów.

Uwaga! Nauczyciele/ profesorowie w Stanach pisują bardzo entuzjastyczne listy polecające. Zdanie “jest to bardzo dobry student” oznacza tu, że profesor nie jest zbytnio do studenta przekonany. Gdyby rzeczywiście uważał go za bardzo dobrego, napisałby: “Jest to jeden z trzech najlepszych studentów, jakich uczyłem w ciągu ostatnich 10 lat. Choć był on tylko na drugim roku, myślałem, że mam do czynienia z magistrantem…”. Jeśli listy polecające piszą nam nauczyciele z Polski, warto im o tym wspomnieć.

Przykładowy list z prośbą o przysłanie formularza podania na uczelnię:

NASZ ADRES
ADRES UCZELNI
DATADear Sir/ Madam,I am interested in your undergraduate [albo graduate] program in [nazwa przedmiotu]. Please send me the application materials. [Jeśli nie jesteśmy obywatelami/rezydentami USA: Since I am not a US citizen, please include information about financial aid for foreign students.]
Sincerely,
Jan Malinowski

Podanie o pomoc finansowa.

Amerykanie zdający na studia (odnosi się to również do posiadaczy zielonej karty), składają standardowe podanie o pomoc finansową, FAFSA (Free Application for Federal Student Aid). Formularz podania można otrzymać w każdej szkole średniej i na każdej uczelni wyższej. Można też poprosić o formularz FAFS-y dzwoniąc pod specjalny numer Departamentu Edukacji 800-4-FED-AID (1-800-433-3243) lub zaglądając na stronę internetową departamentu (www.fafsa.ed.gov). Pod tym samym numerem telefonu można poprosić o darmowy informator na temat federalnej pomocy finansowej, “Student Guide to Federal Financial Aid” oraz inną bezpłatną broszurkę, “Funding Your Education“. finansowa,

Z Departamentem Edukacji można też się skontaktować listownie:

Federal Student Aid Information Center
Po Box 84
Washington, DC 20044-0084

Wiele uczelni prywatnych ma własne formularze podania o pomoc finansową, w tym również formularze przeznaczone dla studentów zagranicznych. Ostatnio wiele szkół korzysta z formularza College Board, PROFILE. Niestety, wysłanie każdej kopii PROFILE na daną uczelnię jest odpłatne.

Podania o pomoc finansową na studiach undergraduate mogą być bardzo szczegółowe (należy do nich dołączyć przetłumaczone i poświadczone notarialnie kopie zaświadczeń o zarobkach rodziców, zaświadczenia o posiadanych nieruchomościach, stanie oszczędności w banku itp.). Na poziomie graduate jest to raczej formalność – tu traktuje się kandydatów jako dorosłych ludzi, a pomoc finansowa przyznawana jest najczęściej na zasadzie stypendium naukowego, więc zarobki rodziców nie są już brane pod uwagę.